🚩Giải pháp khi cửa hàng chỉ có 2 nhân viên mà Khách quá đông là gì?
🚩Làm thế nào để có thêm khách hàng mà chất lượng dịch vụ vẫn tốt hơn?
🚩Làm sao để giảm tán chuyện của NV, đảm bảo hiệu quả công việc?

♨️♨️Đây là những câu hỏi để tăng doanh thu mà không cần phải đầu tư thêm chi phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.